آدرس دفتر مرکزی

خراسان رضوی مشهد بین پیامبر اعظم 10 و 12 مجتمع اداری سپهر فاز دوم طبقه هفتم واحد 271

کارت ویزیت ایبی کارد
آدرس کارخانه

خراسان رضوی مشهد کیلومتر 25 جاده مشهد-قوچان شهرک فناوری های برتر بلوار تلاش کوشش 1 قطعه 295

کارت ویزیت ایبی کارد
آدرس کارخانه ازبکستان

ازبکستان شهر بخارا کیلومتر 20 راویتن شرکت گلخانه سازی پویاگران خزرخاوران (رزسراجلیک اگروکو)

کارت ویزیت ایبی کارد

تیزر فارسی

تیزر روسی

تیزر عربی